عرق سرد

- 90 دقیقه

سهیل بیرقی

مهدی داوری


باران کوثری, امیر جدیدی, سحر دولتشاهی, لیلی رشیدی, هدی زین العابدین


سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید