دنیا تنهایی کم ندارد

-

افشین لیاقت

افشین لیاقت


لعیا زنگنه-سید جواد یحیوی-حبیب اعتصام-رومینا دوراخان-ماندانا پیشه ور-سپیده سروش-مهسا زاهد-کامبیز نادعلی-علیرضا افغان-پویان فقیری


خوشحال بودیم اما نمی دونستیم خوشحالیم. فقیر بودیم اما نمی دونستیم فقیریم. تنها بودیم اما نمی دونستیم تنهاییم.

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید